Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mládež

 

 

Hasičské mládí v Lužci

Po úplném obnovení činnosti samostatného Sboru dobrovolných hasičů Lužec v roce 1966 se začaly objevovat první myšlenky vytvořit i mládežnické družstvo.Od myšlenky k první realizaci došlo v roce 1969,kdy pod vedením vedoucích Věry Stránské a Jaroslava Chmelíka vznikl první kolektiv v historii Sboru dobrovolných hasičů Lužec pod tehdejším názvem „Mladý požárník“ s počtem 11 dětí /Z.Pospíchalová,H.Balažíková,A.Slámová,I.Wudyová,J.Stránský,M.Výchopeň, M.Buža,I.Kima, J.Stránský,P.Balažík,V.Wudyová/.Dalším vedoucím oddílu se stal Jaroslav Šámal.Bohužel o činnosti tohoto kolektivu není moc dokumentů.Jen útržkovité informace z výročních zpráv z těchto let uvádí,že oddíl provedl námětové cvičení na hájenku na „Dubině, prováděl žňové hlídky,uspořádal vždy v červnu výlety /zámek Lvová,koupaliště Černá Louže u Rynoltic pro své členy apod. Ale od roku 1974 si už pokračující oddíl „Mladých požárníků“ vedl své kroniky, které jsou v několika knihách uloženy ve sboru a kam oddílový kronikáři postupně zaznamenávali jeho činnost s malými odmlkami až do současné doby.Oddílová kronika uvádí potom v roce 1974 nové lužecké mládí v počtu 16 členů /Prade,Stránský,Pantůček,Čermák,H. a R.Wildnerovi,Pospíchalová,sestry Slámovy,Pantůčková, Roušal, Kaplanová,Potenská,Balažíková,R. a I.Šebestovi / s vedoucím Honzou Vávrou.Jeho činnost byla velmi pestrá,což kronika souvisle dokumentuje;ať už to byla pravidelná účast na soutěžích nebo společný výlet do Dvora Králové na safari či účast členů oddílu na požárních preventivních prohlídkách se staršími kolegy ze sboru,účast na „Raspenavském slavíku“-pěvecké soutěži pořádané místní základní školou,stanový tábor v Jinolicích a řada dalších akcí.S úsměvem si přečtete v kronice poznámku tehdejšího kronikáře oddílu,který si postěžoval,že po výroční schůzi,kde členové oddílu vystoupili s kulturním programem,se konala taneční zábava na které je ale už nenechali a oni museli jít domů ačkoliv jsou také hasiči.

V roce 1981 má oddíl 16 kluků a děvčat,které vedli spolehliví vedoucí Vladimír /Mirek/ Karlík a Vašek Mleziva.Tehdejší oddíl tvořil velmi dobrý kolektiv,který úspěšně soutěžil ve svém obvodu /bratřiHájkové,P.Čáslavský,P.Koutný,E.Čáslavská,Z.Salabová,V.Mleziva,V.Vaníček,,H.Roušarová,

J.Šámal,P.Šámal,J.Skalický,F.Hille,P.Storchmann,P.Vaníček,R.Skalický/.Členové oddílu se scházeli na pravidelných týdenních schůzkách,kde pro ně vedoucí připravovali pestrý program.Oddíl byl zapojen do celostátní hry „Plamen“,kdy se dvakrát ročně zúčastňoval pravidelných soutěžích v rámci svého obvodu /podzimní branný závod a letní závěrečná roční soutěž/,který tvořily sbory z frýdlantska.V okrese Liberec potom ještě byly vytvořeny další dva obvody a to českodubsko a liberecko.Vítězná družstva z jednotlivých obvodů v kategoriích mladších a starších žáků každoročně soutěžila v okresním kole hry „Plamen“ o titul okresního přeborníka.Lužečtí „Mladí požárníci“ jak se tehdy oddíly nazývaly žily svou činností celoročně.Mladí se podíleli na výsadbě stromků v obci, pomáhali při přípravě hasičského plesu výrobou lístků do tomboly,byli účastníky výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“ v okrese Liberec,společně chodili do kina a mnoho dalších někdy velmi zvláštních aktivit jako byl například sběr hlemýžďů za finanční odměnu pro Francii na Vápeném vrchu apod. Každoročně jim sbor za jejich činnost umožnil společný oddílový výlet nebo účast na výletu sboru.A tak se v jednotlivých letech uskutečnily různé společné turistické pěší výlety do okolí či Jizerských hor,výlety do Prahy /metro a letiště/,Hřenska /skalní město/,do libereckého divadla a další akce.

V roce 1985 vznikl pro velký zájem dětí také nový samostatný oddíl mladších žáků:bratři Hillovi,L.Karlíková,J.Švomová,O.Kaliničová,R.Kvapilová,V.Procházka,P.Doskočil,Š.Humburgerová,

V.Procházka,V.Kodešová,Š,Šíšo.

Starší tvořili: F.Hille,J.Buchar,S.Roušar,R.Skalický,P.Jung,K.Hájek,J.Šámal,K.Salaba,R.Tůma,Pavel Koutný,Petr Koutný,Josef Kodeš,J.Salaba.Vedoucími těchto oddílů byli M.Karlík,Hana Petříčková. Jejich činnost byla velmi rozmanitá.Pořádaly se jednodenní výlety na Dubinu s tábořením,oddíl se zúčastňoval oslav 1.máje, nacvičoval program pro výroční schůze hasičského sboru,sbíral staré železo a další suroviny, uspořádal společnou vánoční besídku pro své současné i bývalé členy oddílu,společně navštívili liberecký plavecký bazén,zoologickou zahradu,zimní stadion ve Frýdlantě.

Do roku 1989 vstoupil oddíl „Mladých požárníků“ Lužec s členskou základnou 21 členů /L.Bužová,M.Bužo,A.Dunová,J.Duna,D.Janda,R.Mojžíš,Martin Jarka,Mir.Jarka,O.Horáčková, J.Horáček,P.Hille,G.Hillová,A.Koutecká,M.Procházková,K.Čapek,P.Čapek,V.Wieczorková,

B.Medunická,D.Kolenová,J.Novotný/ Dlouholetého vedoucího oddílu lužeckých „Mladých požárníků“ p.Karlíka,který působil v této funkci mnoho let,vystřídal Josef Sieratovski.Obměněný oddíl pod novým názvem oddíl „Mladých hasičů“ se pustil vehementně do své činnosti.Kromě pravidelné přípravy na celostátní dětskou hasičskou soutěž,která se opět po několika letech rozběhla v rámci jednotlivých postupových kol,uskutečněno bylo několik společných výletů do Jizerských hor,nácviky kulturního programu pro výroční valnou hromadu sboru apod.

V roce 2002 oddíl má 13 členů /H.Kolenová,M.Kovač,P.Koleno,Jos.Sieratovski,Jar.Sieratovski,Denisa Balogová,V.Kolenová,L.Balog,Petr Kodeš,Kristina a Klára Roušalovi,J.Prošek,O.Sieratovski,/.

V klasické činnosti oddílu se objevují některé novinky například členové oddílu tvoří plakáty pro lužecký hasičský ples,které jsou poté vyvěšeny po celé obci,účastní se mezinárodní halové hasičské soutěže v Raspenavě.Na rozloučenou s prázdninami v roce 2003 oddíl zorganizoval krátkodobý stanový tábor s noční stezkou odvahy,která měla velký úspěch.

V roce 2011 byl oddíl složen z 9 členů / Filip Kodeš,Pavel Štorchman,Nela Dvořáková,Jan Koutecký,Jiří Diviš,Zdeněk Němec,Michal Roušar,Pavel Rieger,Jiří Eliáš/ pod ve vedením Josefa Kodeše.I jeho činnost byla velmi pestrá /účast v celostátní hře „Plamen“,návštěva libereckých profesionálních hasičů,vycházky do okolí,účast na mládežnických soutěžích a mnoho další akcí.

V jubilejním roce 2013,kdy sbor slaví své výročí 140 od svého vzniku,se oddíl mladých hasičů

SDH Lužec skládá z těchto mladých hasičů:Filip Kodeš,Pavel Storchmann,Zdeněk Němec,Michal Roušar,Jan Koutecký,Jiří Diviš,Jiří Eliáš,Nela Dvořáčková,Zuzana a Eliška Kočovské,Pavel Rieger. Vedoucím oddílu je v současné době stále Josef Kodeš .

Již 45 let působí,jen s malými odmlkami,v lužeckém sboru oddíl mladých hasičů.Jeho řadami prošly skoro dvě stovky dětí - mladých hasičů.Ocenit musíme zejména celou plejádu jejich vedoucích, kteří se jim v jednotlivých letech věnovali na úkor svého volného času a umožnili tak svou prací existenci tohoto oddílu.Určitě si zaslouží,aby v tomto sborníčku byli vzpomenuti.Bohužel není tolik podkladů,aby jejich působení bylo přesně zaznamenáno a tak uvádím přehled zpracovaný z ústních informací,z písemných podkladů i osobních vzpomínek členů sboru.Díky jejich obětavosti měli děti i dobrou náplň svého volného času.Stávající generace dospělých ve sboru svou péčí o mladou generaci získávala postupně i nové členy - své nástupce,kteří postupně doplňují členskou základnu a budou jistě udržovat tradici lužeckého sboru i v letech budoucích.

Přehled vedoucích oddílu „Mladých hasičů“ v Lužci za dobu jeho existence.

Věra Stránská 1969 - 1970

Jaroslav Chmelík 1969 – 1970

Jaroslav Šámal 1971 - 1973

Aleš Procházka 1973 – 1974

Jan Vávra 1974 – 1975

Václav Mleziva 1976 – 1979

Mirek/Vladimír/Karlík 1979 – 1992

Hana Petříčková/Kozáková/ 1979 – 1987¨

Josef Sieratovski 1994 – 2010

Josef Kodeš 2004 - dosud

 

Karel Boháč

 
 


Statistiky

Online: 3
Celkem: 89253
Měsíc: 7562
Den: 101